welcome

:::
:::
  升學資訊  
 
.
. |最新消息| |高中生專區| |國中生專區|    
 
     
 

【高中生專區】

包含:學校推薦、個人申請、繁星計畫、指定考試、參考資料及相關網站之連結等訊息。

【國中生專區】

包含:免試入學、普通班直升入學、原民班直升入學、體育班甄選、北區五專甄選等相關資料。